Светла Попова

Светла Попова

Времето
на
Боровец

-3 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 1 km/ч

2019-12-13 -1 | 4 °C
2019-12-14 -7 | 3 °C
2019-12-15 2 | 14 °C
2019-12-16 6 | 14 °C